Punkt Przystankowy
dla Jeźdców Konnych

w Gniewie, na łąkach nadwiślańskich u podnóża Zamku Gniew

inicjatywa

Punkt przystankowy dla Jeźdźców Konnych powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego w ramach projektu „STANICA HUSARSKA – budowa punktu przystankowego dla jeźdźców konnych”

Formularz zgloszeniowy

Z punktu przystankowego dla jeźdźców konnych, korzystać mogą bezpłatnie osoby, grupy, które wcześniej dokonały rezerwacji oraz zaakceptowały regulamin

Regulamin

STANICA HUSARSKA – punkt przystankowy dla jeźdźców konnych.

1. Punkt przystankowy dla Jeźdźców Konnych powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego w ramach projektu „STANICA HUSARSKA – budowa punktu przystankowego dla jeźdźców konnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i uzyskała wsparcie za pośrednictwem LGD "Wstęga Kociewia" w ramach realizacji

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Tczew.

Teren pod punkt przystankowy, użyczył nasz Mecenas Kultury, pan Andrzej Grabowski – prezes Grupy POLMLEK, właściciel Zamku Gniew


2. Administratorem Punktu Przystankowego Stanica Husarska jest Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego, z siedzibą w Gniewie, ul Zamkowa 3


3. Z punktu przystankowego dla jeźdźców konnych, korzystać mogą bezpłatnie osoby, grupy, które wcześniej dokonały rezerwacji oraz zaakceptowały regulamin za pośrednictwem strony www.stanicahusarska.pl/punktprzystankowy


4. Korzystanie z punktu przystankowego bez zgłoszenia, może skutkować naliczeniem opłaty za bezumowne korzystanie z punktu przystankowego Stanica Husarska, która wynosi 100 zł za stanowisko, łącznie 1200 zł za każdą rozpoczętą dobę.


5. Punkt przystankowy przystosowany jest do postoju grupy konnej, w tym do ustawienia 12 koni na stanowiskach lub 6 koni w boksach postojowych.


6. Za bezpieczeństwo koni oraz osób korzystających z punktu odpowiada osoba dokonująca rezerwacji punktu, w tym osoba ta jest zobowiązana:

  • do oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych punktu przystankowego pod kątem bezpiecznego użytkowania dla koni,

  • Ustawienia i wiązania koni w punkcie przystankowym, zapewniające im oraz osobą tam przebywającym bezpieczne przebywanie,

  • utrzymania porządku podczas pobytu w punkcie przystankowym,

  • po zakończeniu korzystania z punktu zabrania śmieci powstałych podczas użytkowania punktu

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta oraz rzeczy pozostawione na terenie punktu przystankowego.